SitemapDeze website is met de grootste zorg samengesteld, desondanks aanvaardt Dressuurschool Carmen echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Dressuurschool Carmen streeft ernaar om door middel van deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment van het raadplegen van deze website nog steeds juist, volledig en actueel is, zodat Dressuurschool Carmen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Dressuurschool Carmen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotocopy, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


Dressuurschoolcarmen.nl
Home
Nieuws
Overzicht
De Paarden
Diensten